Hvad vil du egentlig med dit liv, og hvad forhindrer dig i at opnå det?

billede blog 1.jpg

Hvis du ikke bare vil nøjes med et liv, der er ”godt nok”, hvad skal der så til for at du kan skabe et liv i overensstemmelse med dine ønsker og drømme?

Allerede nu mærker du måske en snert af modstand mod at læse videre, for alene det at åbne op for muligheden for at ændre på det trygge, eksisterende og velkendte fundament i dit liv kan vække uro og modstand. Det forpligter jo; kræver, at du tager ansvar, finder modet til at turde forlade det kendte og trygge, og mobiliserer din viljestyrke og selvdisciplin ud i handling.  

“If you can dream it, you can do it”

- Walt Disney

Vi oplever alle at tage nogle runder i det berømte hamsterhjul, og i perioder af vores liv, kan det såmænd også være ganske fint at opholde sig dér. Men på et tidspunkt i vores liv, vil mange af os tænke, at der må høre mere med til livet, end hvad hamsterhjulet kan give os. Hvor længe vi bliver i hamsterhjulet afhænger af, hvad vi ønsker at få ud af livet, og om vi har mod og lyst til at give vores liv, prioriteringer og vaner et eftersyn. Hver dag, hvert eneste minut har vi mulighed for at trække i håndbremsen, springer ud af hamsterhjulet og tage det første spæde skridt i retningen mod vores ønsker og drømme. Hamsterhjulet er måske trygt og godt – men er det ”godt nok”?

Ønsker du mere end et liv, der er ”godt nok”, må du sætte dig ved roret, udstikke kursen og sørge for at sætte dit skib i bevægelse. Uden styrmand blafrer sejlet på må og få, skibet følger med strømmen og bringer dig vilkårlige steder hen på havet. Hvis du ønsker at nå nogle særlige destinationer her i livet og få mest muligt ud af din tid her på jorden, må du gribe chancerne, finde mulighederne og forvandle dig til styrmand på dit eget skib.

 Det kan virke som en stor mundfuld at skulle ændre retning, handle anderledes og forlade det kendte og trygge, men lad dig ikke afskrække. Selv små ændringer vil over tid udløse en stor samlet effekt. Du har magten og muligheden for at påvirke dit liv  - din fremtid – selv med små initiativer. Og hen af vejen vil det skabe et liv med større livskvalitet og meningsfuldhed.

Så hvad forhindrer dig egentlig i at skabe et liv i overensstemmelse med dine ønsker og drømme?

Hvilke tankemønstrer, prioriteringer, vaner skal du ændre for at komme nærmere det liv, du drømmer om? Hvad skal vælges til og hvad skal vælges fra?

Du vil uundgåeligt opleve et kortvarigt ubehag, når du som nyudklækket styrmand på eget skib bevæger dig ud på det ukendte hav mod meningsfuldhed, tilfredshed og balance. Det er en uundgåelig del af rejsen. Men det er også på denne rejse, du bliver bevidst om dine styrker og ressourcer.

Om du vælger at fortsætte i hamsterhjulet eller tage roret i egen hånd, er op til dig. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Ingen skal gøre sig til dommer over andres liv og de livsvalg de tager. ”Godt nok” er netop godt nok for nogle. Vi skal bare vide, at vi altid har et valg. Og for nogle kan det kræve mere mod og mere styrke, at træde ud af det kendte hamsterhjul – ud af vanens og tryghedens tag i en. MEN vi har et valg. Livet KAN ændres. Og drømme KAN realiseres.

Hvilken lille ændring vil du starte med at lave for at komme tættere på det liv der er i overensstemmelse med dine ønsker og drømme?