”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig og begynde lige dér.”

- Søren Kirkegaard


 Mit navn er Jonna Bergstrøm, jeg er 38 år og bor i naturskønne omgivelser i Mørke på Djursland. Jeg er gift og mor til tre dejlige børn.

I mit eget liv og i min praksis generelt tager jeg udgangspunkt i, at vi som mennesker får en forståelse af os selv, vores ressourcer, værdier, ønsker og behov, og derudfra bevæger os i den retning i vores liv, der fremmer livsglæde, accept af os selv, indre ro og nærvær i livet. 

 Jeg er trådt ud af livets buldrende tog, som kørte af sted med mig, uden at jeg havde nogen bevidsthed om, hvilken retning jeg kørte i. Jeg er i stedet hoppet på et skib, hvor jeg har taget roret i egen hånd, og er blevet styrmand i mit eget liv. Jeg bruger mine værdier som kompas og sætter bevidst mine sejl herefter. Dette giver mig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Alt i livet går op og ned, og det handler om at kunne navigere og få det bedst mulige ud af begge tilstande. Og så længe jeg hele tiden handler efter mine værdier, så vil jeg også møde udfordringerne i mit liv med en mere optimistisk og balanceret tilgang og være i stand til at høste den lære, der udløses af at håndtere dem. 

Det er derfor essentielt for mig, at hjælpe dig med at afdække dine værdier, så du kan slippe dine begrænsninger, og leve dit liv med alle dets muligheder og udfolde hele dit potentiale. 

Vi kan så meget mere, end vi selv tror. 

”Vid hvad der er vigtigt for dig, og brug dine værdier til at leve, navigere og træffe beslutninger efter. Spørg aldrig dig selv om du kan gøre det, men hvordan du skal gøre det. Hav tillid til dig selv, og vid at alt er muligt. Tag chancer og lad dig ikke bremse af livets udfordringer. Lev mere og tænk mindre!”

 

Du skal være så hjertelig velkommen til at få min hjælp og støtte hertil.

 Jeg er eksamineret Integrativ EP Coach & Terapeut ved Life Academy i Aarhus, hvor det videnskabelige udgangspunkt er den eksistentielle og humanistiske psykologi, der har fokus på menneskets fri vilje, valg, ansvar, angst og frihed. Vi har som mennesker frihed til at forme vores liv efter de valg vi tager. Ved at lære at lytte til vores behov, vores krop og vores værdier, og foretage valg, der er i overensstemmelse hermed, vil vi opleve større tilfredshed og meningsfuldhed i vores liv.

Ved siden af min private praksis arbejder jeg med unge mennesker med adfærdsmæssige udfordringer, herunder misbrugsproblematikker og selvskadende adfærd, samt unge med dyssociale forstyrrelser og forskellige former for psykiske lidelser som for eksempel ADHD eller personlighedsforstyrrelser. 

Relevante uddannelser og kurser

·       2019: 3-dages kursus i “Den motiverende samtale”, v/ Kognitiv Terapicenter

·       2019: Diplomgivende NADA-kursus, v/ NADA-Danmark

·       2018: 2-dages kursus i ”Mødet med mennesker i krise”, v/ Henrik Lyng

·       2018: 10-dages kursus i ART – Aggression Replacement Training, v/ DOK, Region Midt

·       2018: 2-dages kursus i ”Det mentaliserende samvær”, v/ Morten Kjølbye

·       2017: 2 årig uddannelse til EP Coach & Terapeut, v/ Life Academy

·       2006: Bachelor Pædagoguddannelsen, Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium